KRIGSJOURNALISTIK: SLOVENIENS SJÄLVSTÄNDIGHET

En kvalitativ jämförande studie av hur New York Times och Svenska Dagbladet framställde tiodagarskriget

thumbnail of 1105

Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur Svenska Dagbladet och New York Times framställde tiodagarskriget

Teori: Representation, Gestaltningsteorin

Metod: Kvalitativ innehållsanalys

Resultat: Framställningen av tiodagarskriget är snarlika. New York Times engagerade sig dock mer i kriget då tidningen skrev flest artiklar och hade fler utrikeskorrespondenter. Den största markanta skillnaden i Svenska Dagbladets och New York Times rapporteringen är alltså mängden av textinnehåll och bilder. Den andra skillnaden är att New York Times använder sig av bilder på döda människor i sin krigsjournalistik medans Svenska Dagbladet inte gör det. Den tredje skillnaden är att New York Times skriver sina egna artiklar medans Svenska Dagbladet använder sig ibland utav TT-artiklar.

Almir Cancarevic
MKV, Examensarbete , ht19
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.