KRISENS KRÖNIKÖRER

thumbnail of kv09-14-3

Syfte: Analysera lokal morgon- och kvällspress rapportering från ekonomiska kriser med lokal anknytning, särskilt ifråga om vilka aktörer som figurerar i rapporteringen. Arbetet har visst fokus på hur anställda behandlas i rapporteringen. Frågeställning: Vilka aktörer förekommer i den ekonomiska krisrapporteringen i den lokala pressen? Hur framställs dessa aktörer? Kan man se någon förändring över tid, och vad kan den i så fall bero på?

Patrik Johansson,Odd Södersten
Journalist, Journalistikgranskning , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.