Kvalitetssäkring inom Public Relations, En undersökning om hur konsulter inom public relations i Göteborg arbetar med kvalitet i sin verksamhet

Lotta Jahrsten, Klara Räftegård
MKV, Examensarbete , vt96
195
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.