LärData, En genomlysning av ett företags internkommunikation

Eva Jerninger, Anna Karlsson
MKV, Examensarbete , vt97
247
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.