Mångfald eller mediekoncentration? Ett begreppspar i konkurrensens tecken

Sofie Jonsson, Therese Liderud
MKV, Examensarbete , ht97
273
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.