Män(n)iskor på sporten.

En kvalitativ textanalys av GP:s sportrapportering om män och kvinnor ur ett genusperspektiv.

thumbnail of johanssonpersson_pa-3
Christian Johansson,Kajsa Persson
Journalist, Journalistikgranskning , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.