Med pressen runt knuten

Om effekter av mediebevakningen kring församlingen i Knutby

thumbnail of kv09-11-3

Syfte: Att undersöka vilka effekter mediebevakningen har på olika aktörer, både de direkt och indirekt medverkande i en händelse. Som fallstudie valde vi bevakningen av Knutby efter mordet 2004. Vilka effekter hade bevakningen på de i församlingen, och på övriga Knutbybor? Finns det några effekter på medierna själva, och finns det några andra drabbade? Metod: Kvalitativa intervjuer samt innehållsanalys av press. Material: Artiklar publicerade i Expressen och i Dagens Nyheter från 040111 angående mordet i Knutby den 11 januari 2004.

Marcus Pettersson,Anna von Wachenfeldt
Journalist, Journalistikgranskning , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.