MEDIEBILDEN av lasermannen.

Tidningarnas bild av vår tids värste galning

thumbnail of kh08-5-5

Att undersöka hur en bild av en ännu icke gripen förövare byggs upp i media. Hur växte bilden av lasermannen fram i den svenska pressen? Vi har gjort en kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag av fyra tidningars rapportering av jakten på den så kallade lasermannen, John Ausonius. Vi undersökte Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter mellan den 8 november 1991 och 12 juni 1992. Genom kvantitativ innehållsanalys kategoriserade vi alla artiklar som på något sätt berörde lasermannen, detta analyserades sedan för att få fram statistik på hur lasermannen beskrevs i dessa tidningar under detta tidsspann. De kvalitativa inslagen är i form av citat som vi funnit extra intressanta av olika anledningar. Vi har sedan följt upp resultaten med intervjuer med representanter för de olika tidningarna samt experter inom kriminologi, psykiatri och politik.

Patrik Syk,Tomas Petersen,Gustav Jakobsson
Journalist, Journalistikgranskning , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.