Opinionsbilden om EG/EU medlemskap, En medieskapad verklighet. En studie av Göteborgs-Postens opinionsmätningar och publicering

Androniki Arias
MKV, Examensarbete , ht96
217
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.