Pressbild som världsbild, Form, innehåll och ideologi i tabloidpressens nyhetsbilder.

Stina Bengtsson
MKV, Examensarbete , ht96
223
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.