Rättshaverist eller frihetskämpe?

En kvalitativ studie av svensk kvällspress skildring av Julian Assange.

thumbnail of jernberg_malmgren_tano_pa_-4
Rikard Jernberg,Kim Malmgren,Fredrik Tano
Journalist, Journalistikgranskning , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.