Sanningen på spåret, En studie av tågresenärers image av SJ

Åsa Johansson, Jenny Sjöstrand
MKV, Examensarbete , vt97
262
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.