Spionreportage, En jämförande studie av nyhetsrapporteringen kring tre avslöjande spioner under åren 1952-1979

Kristina Holmsten, Karin Ställvik
MKV, Examensarbete , vt97
256
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.