Ståplats.

Fotbollen är död - länge leve fotbollen!

John Renvall,Isak Andersson,Mia Pettersson
Journalist, Journalistikgranskning , ht11
KH11-9
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.