Studioreportrarna i aktuellt, En nyhetsanalys av nyhetsförmedlingen i Aktuellt åren 1980-1995

Helena Radeson, Anneli Schragen
MKV, Examensarbete , vt97
257
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.