Svaga signaler & starka system, Om omvärldsanalys och krisberedskap

Annika Carlsson, Carina Dietman
MKV, Examensarbete , ht97
277
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.