Svensson, Svensson

en kvalitativ innehållsanalys av en situationskomedi

Pia Hedlund
MKV, Examensarbete , vt97
265
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.