Ungdomar och TV-reklam Vad påverkar gillande av en TV-reklamfilm?

Henrik Löfving
MKV, Examensarbete , vt98
285
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.