Ungdomsprogram i Sveriges Radio 1980 och 1990

Abstract

 

 

Titel:                                   Ungdomsprogram i Sveriges Radio 1980 och 1990.

 

Författare:                        Karin Kristenson och Hanna Spieß

 

Handledare:                      Peter Dahlén

 

Kurs:                                  Fördjupningskursen

 

Termin:                              Höstterminen 1997

 

Syfte:                                  Att genomföra en jämförelse av det utbud av ungdomsprogram som Sveriges Radio erbjöd sin ungdomspublik under åren 1980 och 1990, samt att redovisa hur Sveriges Radios attityd och relation till sin ungdomspublik speglades av en del av utbudet under dessa två undersökningsperioder.

 

Metod:                               Kvantitativ materialsammanställning och kvalitativ textanalys.

 

Material:                            Tablåer från Röster i Radio Tv, artiklar ur När Var Hur, Sveriges Radios verksamhetsberättelser, material ur Sveriges Radios arkiv samt tidnings- och tidskriftsartiklar. Ljudupptagning av fyra radio-program; Greppet 800307, kl. 19.05-20.00 i P3, Metropol 900316, kl. 18.05-19.00 i P3, Snack 800315, kl. 19.05-19.35 i P3 och Unga inför 90-talet 900308, kl. 21.05-21.25 i P1.

 

Huvudresultat:                  Det totala utbudet av program riktade till en ungdomspublik är ungefär detsamma de två åren, men utbudet framstår som mer varierat 1980 än 1990. Angående Sveriges Radios attityd och relation till sin ungdomspublik har vi utifrån det programurval vi analyserat, sett en tendens till att programmen 1980 är mer direkta i sitt tilltal av ungdomen än de 1990.

Karin Kristenson, Hanna Spiess
MKV, Examensarbete , ht97
279
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.