UPP TILL KAMP

Ett magasin om politik som spel, betydelsen av partiledaren och journalistikens opinionsbildande makt

Syfte: Att undersöka inrikespolitisk rapportering i svenska medier och diskutera möjliga konsekvenser, samt diskutera mediernas och journalisternas makt. En diskussion med relevans för såväl politiker och journalister, som för väljare som demokratiska medborgare. Metod: Kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag, samt intervjuer. Material: En månads nyheter om de svenska partiledarna Mona Sahlin (S) och Fredrik Reinfeldt (M), i fyra stora kanaler. 106 artiklar i Dagens Nyheter, 57 i Aftonbladet, 48 inslag i SVT Rapport 19.30 och 25 i SR Kvart i fem-ekot. Samt tio intervjuer med åsikter från journalisternas, forskarnas och politikernas sida.

Alexander Hellgren,Erik Holmlund
Journalist, Journalistikgranskning , vt09
KV09-9
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.