Upp till ytan.

En granskning av boken Gömda i svenska medier

thumbnail of kv09-13-3

En granskning av den mediedebatt om boken Gömda som utspelats under 2008-2009. Granskningen kartlägger var debatten startat, hur den fortgått och vilka argument som varit centrala. Den täcker även in mediemottagandet av boken Gömda vid två andra tillfällen: då boken gavs ut första gången 1995 och när den gavs ut i pocket 2000, för att se vilka konsekvenser bokens mediehistoria fått för nuvarande debatt. Frågeställningarna var: Som vilken typ av bok har Gömda presenterats i svenska medier? Vad har bokens olika definitioner fått för konsekvenser i debatten? Vilka har argumenten i debatten kring Gömda varit?

Martin Hanberg,Rebecca Heimann
Journalist, Journalistikgranskning , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.