Utmärkt kommunikation, Fyra organisationers informationsverksamhet

Anders Nicklasson, Kamilla Krämer Petersson
MKV, Examensarbete , vt96
198
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.