Vägen till bolagstoppen

En kartläggning av hur Göteborgs kommunala vd:ar hamnade på högsta posten

2. Hemsidestext En öppen och transparent rekryteringsprocess borde vara självklar i den offentliga sektorn. Trots det har sju vd-tjänster tillsatts utan att ha annonserats ut under de senaste tio åren. Det visar vår kartläggning. Trots att Sverige är det tredje minst korrupta landet i världen, har det stormat kring Göteborgs kommun och de kommunala bolagen de senaste åren. Mutor, korruption och kvittoskandaler har gjort att flera kommunala bolagschefer blivit ifrågasatta och några av dem har fått gå på grund av det bristande förtroendet för dem. I vår kartläggning granskar vi hur bolagscheferna hamnade på högsta posten. Vi visar att nästan hälften av de vd:ar som tillsats under de senaste tio åren i Göteborgs största kommunala bolag har rekryterats inifrån kommunen. Samtidigt menar flera statsvetare att interna rekryteringar kan utgöra en risk för att tillsättningen sker genom favorisering och inte kompetens och meriter. När tilltron till de kommunala cheferna är svag är det också viktigt att allmänheten får den insyn i bolag och myndigheter som de har rätt till. Att kunna granska, kartlägga och blotta kommunens agerande har en större betydelse för demokratin än någonsin. Ändå saknar över hälften av bolagen i undersökningen ansökningshandlingar för sina vd:ar. Trots att det är allmänna handlingar som ska finnas tillgängliga. De ansvariga för dokumenten hänvisar till varandra. SOM-institutets senaste mätning visar att göteborgarnas förtroende för de lokala politikerna aldrig har varit så lågt som nu. Om medborgarna ska kunna återfå förtroendet, så måste tillsättningen av tjänster ske enligt processen och med transparens.

Daniela Bergek, Karin Fallenius
Journalist, Magisteruppsats , ht13
H13-13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.