”Vem är den svenska journaliststudenten?”

thumbnail of kh08-12-5

Den svenska journaliststudenten är en yngre man eller kvinna med svenskt ursprung. Journaliststudenten har valt att utbilda sig till journalist för att hon eller han gillar att skriva och träffa intressanta människor. I framtiden vill journaliststudenten arbeta inom press och där skriva om kulturella eller politiska ämnen. Journaliststudenten är en idealist som tycker att det är viktigt att granska samhällets makthavare och rapportera om samhällets orättvisor. Journaliststudenten är antingen socialdemokrat eller miljöpartist och har vuxit upp i en kristen protestantisk miljö. Skillnader mellan skolorna: Det finns ett antal tydliga skillnader mellan de fyra journalistutbildningar som ingår i undersökningen. JMG i Göteborg sticker ut som det utbildningssäte där flest studenter har föräldrar som studerat på högskolenivå. Jämfört med de bägge folkhögskolorna är JMG även den utbildning där flest studenter kommer från tjänstemannabakgrund och akademikerhem. Den politiska hemvisten skiljer sig dessutom mellan folkhögskolorna och JMG samt Södertörn. När den största andelen folkhögskolestudenter stödjer socialdemokraterna, tyr sig högskolestudenterna hellre åt miljöpartiet.

Filip Kruse,Andreas Larsson,Per Grehn
Journalist, Journalistikgranskning , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.