Vi kunde bli sist!

en undersökning av de svenska kommunernas uppfattning om Internet som ett medium för samhällskommunikation

Margareta Johansson
MKV, Examensarbete , vt99
321
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.