Journalistikgranskning

Löpnr:308 Publiken på TUR 99Sortlopnr: 308
Löpnr:310 Internkommunikation- very WellSortlopnr: 310
Löpnr:311 IT-tjänster i platsannonserna.Sortlopnr: 311
Löpnr:312 Sjukhuset – Kalla fakta eller vita lögner?Sortlopnr: 312
Löpnr:313 Gud vs Marx?Sortlopnr: 313
Löpnr:314 Rockkungar och andra monarkerSortlopnr: 314
Löpnr:315 Renova RevynSortlopnr: 315
Löpnr:316 SingellivSortlopnr: 316
Löpnr:317 Miljökommunikation på GotlandSortlopnr: 317
Löpnr:318 Informatörens yrkesrollSortlopnr: 318
Löpnr:319 Lady Dianas sista resaSortlopnr: 319
Löpnr:320 Från en jultallrik till en segelbåt!Sortlopnr: 320
Löpnr:321 Vi kunde bli sist!Sortlopnr: 321
Löpnr:322 737:or, Förseningar och UniformerSortlopnr: 322
Löpnr:323 Vad är Göteborg?Sortlopnr: 323
Löpnr:324 Förorten på TVSortlopnr: 324
Löpnr:325 Rally en Rallygion ellerrrSortlopnr: 325
Löpnr:326 Hur hamnade SVT på en öde ö?Sortlopnr: 326
Löpnr:327 Den dramatiserade verklighetenSortlopnr: 327
Löpnr:328 The sound om communicationSortlopnr: 328

ABSTRACT TITEL: The sound of Communication, En studie av ljudets kommunikativa funktion i en TV-fiktion. FÖRFATTARE: Daniel Gislén KURS: Medie- och Kommunikationsvetenskap, Fördjupningskursen TERMIN: Vårterminen 1999 SYFTE: Syftet med uppsatsen är att undersöka ljudets kommunikativa funktion i en TV-fiktion. METOD: Kvalitativ innehållsanalys. MATERIAL: Videoinspelningar av avsnittet ”Näst bäst” i den amerikanska deckarserien Profiler, som är producerat av Three-Putt Productions i samarbete med NBC Studios. HUVUDRESULTAT: Samordningen mellan den visuella kanalen och den auditiva i programavsnittet sker dels genom explosiva markeringar av betydelsefulla bilder, dels med förberedande funktion genom stegvisa upptrappningar. Dessutom har jag kunnat särskilja tre olika former av känslomässigt meningsskapande i det icke-diegetiska ljudet, nämligen hot-konnoterande ljud i form av en mullrande baston, trummor och dissonanser, medmänskligt konnoterande i form av mjuk, melodisk och sorgsen musik, samt frånvaro av icke-diegetiskt ljud, vilket bär konnotationer till mer vardagliga och mindre spänningsfyllda sammanhang. Den dramatiska uppbyggnaden i avsnittet sker oftast genom samordning mellan mediets auditiva och den visuella kanal. Dramaturgins höjdpunkter och dalar är i hög grad kopplade till det icke-diegetiska ljudet och de tre auditiva grundformerna. Den auditiva kanalen har också en viktig funktion för hur olika perspektiv förmedlas i texten. I avsnittet förekommer både scener med entydiga perspektiv och scener med motsägelsefulla perspektiv. TACK: Ett stort tack till min handledare Peter Dahlén för gott samarbete. Tack också till min mor Kerstin Gislén och min syster Birgitta Gislén för korrekturläsning och synpunkter på innehållet.

Löpnr:329 1+1+1=…1?Sortlopnr: 329
Löpnr:330 Det här är P3!Sortlopnr: 330
Löpnr:331 Ansvar och konsekvens – sju journalister diskuterar positiva och negativa nyheterSortlopnr: 331
Löpnr:332 Journalister, Nätet & den kommunala Snårskogen.Sortlopnr: 332
Löpnr:333 Giftskandalen vid HallandsåsenSortlopnr: 333
Löpnr:334 De bakomliggande faktorernaSortlopnr: 334
Löpnr:335 Uppmärksamhet och skriveriet – ett måste för SVT?Sortlopnr: 335
Löpnr:336 Och så levde de lyckliga i alla sina dar …Sortlopnr: 336
Löpnr:284 Bygd & Natur – en studie om användare av, användning av samt attityder till en organisationstidskriftSortlopnr: 284
Löpnr:285 Ungdomar och TV-reklam Vad påverkar gillande av en TV-reklamfilm?Sortlopnr: 285
Löpnr:286 Information och konkreta resultat – verklighet eller utopi? En studie om hur sju företag och organbisationer arbetar med information utifrån tre teman – mål, uppföljning och ledningSortlopnr: 286
Löpnr:287 Båstad kommun i kris Händelser i samband med giftutsläppet från tunnelbygget genom Hallandsåsen.Sortlopnr: 287
Löpnr:288 Användarnas uppfattning om och attityder till Quality Manager, En databas på Volvo Personvagnar, MotordivisionenSortlopnr: 288
Löpnr:289 TeleVision i tidenSortlopnr: 289

Examensarbete

Löpnr:290 I krisens farvattenSortlopnr: 290
Löpnr:291 Från Rio till PartilleSortlopnr: 291
Löpnr:292 Det var bäst på stenåldernSortlopnr: 292
Löpnr:293 Hur blir en nyhet en nyhet?Sortlopnr: 293
Löpnr:294 Anabola projektetSortlopnr: 294
Löpnr:295 Den politiska elektroniska anslagstavlan: Aktörer, funktioner & maktrelationerSortlopnr: 295
Löpnr:296 PR effektivitet – modeller i jämförelseSortlopnr: 296
Löpnr:297 Vis av VIS?Sortlopnr: 297
Löpnr:298 Demokrati-TVSortlopnr: 298
Löpnr:299 RadioreportageSortlopnr: 299
Löpnr:246 Levisreklam i förändring, En jämförelse mellan reklamfilmer för Levisjeans under 1970-, 80- och 90-taletSortlopnr: 246
Löpnr:247 LärData, En genomlysning av ett företags internkommunikationSortlopnr: 247
Löpnr:249 Om 5 ungas intresse för media och estetisk produktionSortlopnr: 249
Löpnr:250 Hur berättas en historia på mindre än en minut?, En studie av reklamfilmer från 1966-1996Sortlopnr: 250
Löpnr:251 Radions Musikutbud, En plats där mångfalden härskar?Sortlopnr: 251

Abstract Titel Radions Musikutbud – En plats där mångfalden härskar? Författare Martin Jonason och Henrik Rost. Kurs Fördjupningskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, vårterminen 1997. Syfte Syftet med vårt arbete är att utröna om musikutbudet i radion präglas av mångfald eller likriktning samt att diskutera vilka faktorer som bestämmer sammansättningen av musikutbudet. Metod Kvantitativ innehållsanalys samt kompletterande kvalitativa intervjuer med musikansvariga. Materialbeskrivning Musiken i tre radiokanalers morgonsändningar under sex dagar samt kompletterande intervjuer med musikansvariga. Huvudresultat Vi har funnit att P3 är den av de undersökta kanalerna som har högst grad av mångfald. NRJ är den enda kanalen som spelar samma låtar mer än en gång under samma sändning. NRJ är också den kanal som spelar låtarna flest antal gånger och P3 är den station som spelar låtarna minst antal gånger. Vi har också funnit att de stora skivbolagen är representerade i större utsträckning än de små bolagen. Radions musikutbud präglas av att det är mycket nyutgivet material som spelas. En mycket stor del av den musik som spelas är utgiven under 90-talet. City 107 är den av de undersökta stationerna som har den största spridningen över årtionden och är dessutom den kanal som representerar minst antal genrer.

Löpnr:253 Säkerhet över tid, En kvalitativ studie av sex volvoannonserSortlopnr: 253