Ytans påverkan på djupet.

En kvantitativ studie av landsortspressens övergång till tabloidformat

thumbnail of weihard_larsson_pa-3
Jon Weihard,Carl Henrik Larson
Journalist, Journalistikgranskning , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.