”&#148

120

Examensarbete

MKV
, - En kvalitativ studie av elva biståndsarbetares upplevelser av interkulturell kommunikation”, , Text
Kommunikation och kulturer”
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.