En droppe i havet

- om statliga universitets investeringar i fossilindustrin.

Källsortering och lågenergilampor. Ekologiska fruktkorgar och cykelbud. De svenska
universiteten samlar hållbarhetspoäng på hög och slår sig för bröstet med sitt miljöarbete.
Samtidigt investerar de pengar i en direkt miljöskadlig verksamhet – fossilindustrin.
Enligt en undersökning gjord av journaliststudenter vid Göteborgs universitet har sex av sju
statliga universitet pengar investerade i bolag som är verksamma fossilindustrin. Världens
största oljebolag, Exxon Mobil, har både Linköpings och Luleå tekniska universitet som
finansiärer. Och Gazprom, en av världens ledande producenter av naturgas, får även de bidrag
från svenska universitet.
Sedan 2009 finns det ett krav på att universiteten i Sverige ska ha en miljöpolicy som tar upp
frågan om hur miljöarbete ska bli en naturlig del av universitetets verksamhet. Linköpings
universitet skriver i sin miljöpolicy att de har ett ansvar för utvecklingen av en bättre miljö.
Umeå universitet ska i sin tur medverka till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och vara
ett miljömedvetet universitet.
Undersökningen, som är gjord på svenska universitets fondinnehav genom anknutet
förvaltade stiftelser, visar att majoriteten av skolorna investerar pengar i alla typer av bolag
som är verksamma inom petroleumindustrin. På listan över universitetens placeringar hittas
allt från utvinnare av råolja till petrokemiska fabriker, något som alltså inte verkar gå emot
universitetens hållbarhetstänk.

Frida Geisler, Axel Norén
Journalist, Magisteruppsats , vt16
V16-2
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.