Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
MG48

ett arbete om kulturjournalistik

Johan Live
vt97
MG49

-en delvis tillämpning av Return on Communication på Volvo Lastvagnar

Jakob Bjur
vt97
MG51

Undersökningen är genomförd på uppdrag av dagstidningen Göteborgs-Posten

Josef Salih
vt97
MG52

-en ganska kvalitativ studie

Magnus Alsne
ht30
MG54

- Svenska Mässans kundtidning (ej upptryckt för bibl.)

Lotta Jahrsten
vt97
MG55

En kvantitativ kampanjutvärdering

Karin Kristensson
vt98
MG57

en studie om behov av information & kontakter hos företag i Västsverige

Jenny Hellsten
vt98
MG58

en studie av hur chefer/ledare och medarbetare inom avdelningen UPP, Volvo personvagnar upplever två formella mötesformer

Marie Wikström
vt98
MG59

-en studie inför en kommunikationsplan för Världskulturmuseet

Camilla Adolfsson
vt98
MG62

en internationell målgruppsanalys av Tetra Pak-anställda

Lena Sandström
vt98
MG63

En kvantitativ studie av den övergripande informationssituationen med inriktning på tre skriftliga kanaler inom Göteborg stad Backa

Eva Berggrén
vt98
MG65

- en kvalitativ undersökning av intresset för interaktiva tjänster via TV:n

Annika Lennstam
vt98
MG68

- Feedback på ett internkommunikationsdokument och feedforward inför nästa

Jonas Dahl
vt98
MG69

En studie av Mässans image

Anna Maria Söderberg
vt99
MG74

- En studie av sex svenska privatflygares syn på flygsäkerheten

Charlotte Petersson
vt99
MG75

- en studie i internkommunikation

Beatrice Ådahl
vt99
MG77

- Den interkulturella medvetenheten inom Gbgs Stads informationsverksamhet

Androniki Arias
vt99
MG78

- Hur man kan överbrygga avstånd mellan Göteborgs museer och deras publik

Hanna Holmqvist
vt99
MG80

En studie av valet av TV-kanaler och nyhetsprogram i Göteborgs Kommun 1999

Karoline Axelsson
vt00
MG83

- en studie av ett namnbyte

Sofia Stenmark
vt00
MG85

War Reporting in Sri Lanka - Finding a Solution to the Ethnic Conflict

Johan Mikaelsson
vt00
MG86

Förslag till en kommunikationsplan för år 2000-2002

Anna Strand
vt00
MG87

- en kartläggning av hur mottagare får och använder utbildninginformation inom Kunskapslyftet i Göteborg

Åsa Öhman
vt00
MG88

En undersökning av hur läsarna ser på och upplever Blekinge Läns Tidning med inriktning på främst kvinnliga läare

Lena Johansson
vt00
MG89

En utvärdering av Mässans Tidning, Svenska Mässans kundtidning

Daniel Johansson
vt00
MG91

En uppsats för stadsbyggnadskontoret om hur staden framställs i media och varför

Johanna Stenersen
vt00
MG92

- underlag till kommunikationsstrategi för Västra Götalandsregionens arbete med transportinfrastruktur

Maria Bratt
vt00
MG1

En studie av miljörapporteringen i Mölnlycke och ett antal andra företags årsredovisningar för åren 1986, 1989 och 1992/93

Anna Bergén
vt94
MG94

Användarnas attityder om webbplatsens funktion

Daniel Johansson
ht00
MG95

En kvantitativ pressklippsanalys

Sylvi Andersson
vt00
MG98

En kvalitativ studie av internkommunikationsutvecklingen på Volvo Personvagnar

Robert Boch
vt00
MG99

Interkulturella perspektiv på SKF News

Max Själander
vt00
MG103

En undersökning av förändringen hos GT:s innehåll sedan Expressens inträde som ägare.

Frida Stenquist
vt01
MG106

En kvalitativ publikstudie av Västra Götalandsregionens personaltidning 14dagar

Elin Fritiofsson
vt01
MG107
Magdalena Johnson
vt01
MG111

- Värdefullt för studenter?

Fredrik Eliasson
vt01
MG113

En studie av SVT och TV4:s förutsättningar att förmedla hälsoinformation till människor med olika livsstilar, samt kartläggning av tre hälsoprogrampubliker

Maria Holmgren
ht01
MG115
Stina Hall Nilson
vt02
MG116

Volvo Personvagnars/Produktionsutvecklings återgång till linjeorganisatioen för att möta framtidens krav. En studie av kommunikationsproccessen.

Sofia Larsson
vt02
MG117
Claudia Nilsson Sanchez
vt02
MG119
Anders Eckerström
vt02
MG122

Identifiering och hantering av problemområden för Stena Line utifrån dessintressenters perspektiv, en kvalitativ uppsats om issues management

Charlotte Axelsson
vt02
MG123

- En kvantitativ studie med användaren i fokus

Dag Thyselius
vt02
MG124

Ett jämställdhetsprojekts förutsättningar bland småföretag

Heidi Lall
vt02
MG125

- steg för steg

Maria Nilsson
vt02
MG128

En internkommunikationsstudie

Anna Johansson
ht02
MG130

Unga vuxnas attityder till Göteborgs museers utbud och kommunikation

Susanna Svensson
ht02
MG131
Oscar Westlund
vt03