A – laget

thumbnail of h11-12-4

När Utbildningsdepartementet startade försöksverksamheten med spetsutbildningar 2009 hade man ambitionen att i grunden förändra synen på svensk skolgång. Men enligt Jenny Homann på Hvitfeldtskas gymnasium har spetsutbildningen inte påverkat undervisningsmetoderna på något sätt. Skolan låter dessutom elever läsa spetsutbildningen utan att ha gjort intagningsproven, och ljög medvetet i sin ansökan till Skolverket.

Patrik Johansson
Journalist, Magisteruppsats , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.