Den orange vågen.

Kan holländarna rädda den svenska landsbygden?

Nederländerna är idag ett av världens mest tätbefolkade länder. Allt fler holländare väljer att emigrera från trängsel, höga huspriser och luftföroreningar. Emigrantmässor runt om i landet lockar tusentals besökare. En del av dem hamnar i Sverige, där avfolkningen av landsbygden och småstäderna är ett utbrett problem. Där småkommunerna gör allt för att få folket att stanna eller nya att flytta in. En tredjedel av Sveriges kommuner driver Hollandsprojekt i någon form i dag. Vi har kartlagt dem. Svenska kommuner betalar miljoner för högstatusinvandringen varje år. Hur mycket är en ny människa värd i kommunkalkylen? Kan holländarna rädda landsbygden?

Dan Augustsson,Tobias Edlund,Adam Söder
Journalist, Magisteruppsats , vt12
V12-1
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.