Majoriteten i minoritet –

Ett reportage om svenskar i miljonprogrammen

Rosengård i Malmö, Tensta i Stockholm och Hjällbo i Göteborg. Miljonprogramsområden som blivit synonyma med vad många kallar invandrarområden och mångkultur. De fåtal gånger det rapporteras från förorten är det svarta rubriker om segregation, kriminalitet och utanförskap – och nästan alltid med gruppen invandrare i huvudrollen.

Alex Dominici, Adam Koskelainen, Martin Stensrud
Journalist, Magisteruppsats , ht12
H12-1
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.