Aftonbladet, först med att knäcka koden?

En kvalitativ studie av tvådimensionella koders möjligheter att skapa mervärde i Aftonbladet

thumbnail of 640-1

Abstract Titel: Aftonbladet, Sveriges första kodknäckare? Författare: Rickard Edman & Christoffer Wernberger Kurs: Examensarbeteete Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: HT 2007 Syfte: att se vilka möjligheter och begränsningar det finns med tvådimensionella koder för implementering av tekniken och för utveckling av tidningen Aftonbladet. Metod och material: Kvalitativa intervjuer med NTT DoCoMo, Asahi Shimbun, Kyodo News, Aftonbladet samt Mobicode Huvudresultat: I Japan används tvådimensionella koder i papperstidningar. Dessa koder används främst i reklamsyfte. I alla nya mobiltelefoner i Japan finns det inbyggda kodavläsare som standard. Den kod som publiceras mest är QR-koden. I Sverige finns idag problemet med implementering. Det finns ingen förinstallerad programvara i mobiltelefonerna och ingen vet vilken slags tvådimensionell kod som kommer att vara standard. De största möjligheterna med tvådimensionella koder är att de kan göra tidningen mer interaktiv genom att användaren via koden kan se till exempel videoklipp i sin mobiltelefon endast genom att ta kort på koden med sin kamera i telefonen, skapa nya annonseringsmöjligheter samt stärka tidningens image som modern. Nyckelord: Tvådimensionella koder, mobiltelefon, annonsering, implementering, konvergens, diffusion, utveckling, papperstidning, Aftonbladet

Rickard Edman Christoffer Wernberger
MKV, Examensarbete , ht07
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.