Andra Avenyn – och den andra generationens TV-tittare

thumbnail of 652-1

Titel: Andra Avenyn – och den andra genrationens TV- tittare. Författare: Nadja Andersson, Jiwar Roshan. Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborg universitet. Termin: Vårterminen 2008. Handledare: Marie Grusell. Sidantal: 43 exklusive bilaga. Syfte: Att undersöka uppfattningarna kring streamandet av Andra Avenyn hos de som följer serien genom SVT Play. Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer, samt en kvalitativ personlig intervju. Material: Tre fokusgruppsintervjuer med tre personer i varje fokusgrupp. Dessutom en personligintervju. Samtliga genomförda i Göteborg. Huvudresultat: Vårt resultat visar att Andra Avenyn- streamarna är positivt inställda till såväl seriens innehåll som till verktyget SVT Play. Man uppskattar möjligheten att själv kunna bestämma när, var och hur man ser på serien. Samtidigt ser man vissa brister med tekniken. Vi har inte kunnat se att serien bidrar till någon märkbar kunskap men publiken är ändå medveten om de budskap som serien vill förmedla. Vi har också sett att kontexten kring streamandet varierar, vilket visar på att tittarna har olika sätt att ta till sig serien.

Nadja Andersson Jiwar Roshan
MKV, Examensarbete , vt08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.