“Alla är väl ute efter jobb”

En kvalitativ studie av Karriärcentrums kommunikation med studenter

Alexandra Iriarte
MKV, Examensarbete , vt06
591
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.