Vikten av intern kommunikation

en kvalitativ studie om intern kommunikation ur ett organisatoriskt perspektiv

Sorana Stillkvist
MKV, Examensarbete , ht06
609
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.