“Alla kommer att bli en Svensson”

- en undersökning av ungas attityd till och användning av Norrköpings Tidningar

Helga GudmundsdottirEmma Svensson
MKV, Examensarbete , vt06
583
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.