Användare, användning och användbarhet

en användarbaserad kvalitativ studie av Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats

thumbnail of 802-1

Titel: Användare, användning och användbarhet – en användarbaserad kvalitativ studie av Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats Författare: Elin Möller och Maria Nehme Uppdragsgivare: Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Nicklas Håkansson Antal ord: 13 185 Syfte: Vi vill undersöka målgruppen potentiella nya studenters uppfattningar och upplevelser av användbarheten på Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats, samt deras behov av information och kommunikation. Metod: Användarbaserad kvalitativ metod; samtalsintervjuer och användningstest. Material: Studien baseras på elva kvalitativa samtalsintervjuer i kombination med ett användningstest med potentiella nya studenter i åldrarna 21-32 år. Huvudresultat: Studien har visat att potentiella nya studenters främsta motiv till att besöka Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats är att söka information om framtida studier. Deras uppfattningar av layouten och strukturen är att de främst ska samverka för att underlätta informationsinhämtningen, men att webbplatsen generellt kan bli mer välkomnande för blivande studenter. Vidare är deras behov av kommunikation främst att de vill få kontakt med nyckelpersoner vid fakulteten, personer som kan ge råd och svar på målgruppens studierelaterade funderingar.

Elin Möller och Maria Nehme
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.