Jag är ledsen baby, men jag är man och vi män experimeterar med skägg

en studie om hur män framställs i svenska Cosmopolitan 2011

thumbnail of 793-1

Titel: ”Jag är ledsen baby, men jag är man och vi män experimeterar med skägg” – en studie om hur män framställs i svenska Cosmopolitan 2011 Författare: Marie Anneling och Ellen Svahn Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Malin Sveningsson Antal ord: 17 699 exkl. innehållsförteckning, referenser och bilaga Syfte: Att undersöka hur män framställs i svenska Cosmopolitan 2011 Metod: Kvalitativ textanalys med ECA- modellen Material: Delen ” Ditt backstagepass till mannens innersta, Cosmo Guy Spy” i 2011 års Cosmopolitan Huvudresultat: Resultatet av studien visar på en typ av man som lever utefter den hegemoniska maskuliniteten. Cosmopolitan representerar huvudsakligen ett essentialistiskt synsätt på människor. Kvinnan förväntas vara anpassningsbar mannen och hon utgår från den normativa feminiteten som beskrivs i studien.

Marie Anneling och Ellen Svahn
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.