Arbetsmiljöproblemet som inte granskas.

Psykosociala arbetsmiljöproblem i skymundan.

Trots att det finns en svensk arbetsmiljölag som ställer krav på både fysiska och psykosociala aspekter i arbetsmiljön så är granskningen av den psykosociala arbetsmiljön eftersatt den fysiska. Arbetsmiljöverket är den myndighet som bedriver tillsyn på arbetsplatser och ställer krav i de fall arbetsmiljön innehåller brister. Till sin hjälp har myndigheten sin författningssamling som innehåller föreskrifter som kompletterar arbetsmiljölagen.

Robin Harrysson
Journalist, Magisteruppsats , ht12
H12-6
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.