Arbetsskadelotteriet

thumbnail of v10-14-4

Välkommen till det stora arbetsskadelotteriet! Ett rättsosäkert system där statskassan är den enda vinnaren. För 20 år sedan fick åtta av tio rätt till ersättning för arbetsskador. Idag tre av tio. Och arbetsskadeförsäkringen går med miljarder i vinst. Kammarrätterna, som i princip är sista instans, dömer olika i olika delar av landet. I Sundsvall är de stenhårda mot personer som överklagar Försäkringskassans beslut. Men när Försäkringskassan klagar, till nackdel för den enskilde, vinner kassan nästan alltid. Möt fem personer som önskar att de flyttat från Norrland.

Anni Alm
Journalist, Magisteruppsats , vt10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.