Laglöst land

- om konventionen som ingen ville ha

thumbnail of h10-4-4

Det går ännu inte att helt säkert säga vad följderna blir av renskötselkonventionen av 2009. Det finns kvalificerade gissningar och farhågor, men framtiden är oklar. Men vad som hänt fram tills nu är detta …

Josefin Brosché
Journalist, Magisteruppsats , ht10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.