När ytan är det viktiga eller ”Hur stort bor göteborgaren?”

”Var bor du?” ”Hur bor du?” Det är vanliga frågor i Sverige, särskilt i vår tid. Boendet är ett i princip outtömligt samtalsämne. I bostadsbristens storstäder kan frågorna också vara ”Har du någonstans att bo?” och ”Hur stort bor du?” Människor har alltid haft behov av tak över huvudet, men kanske aldrig så stort behov av att prata om det som nu. Allmänintresset för bostadsfrågor är stort och ämnet är alltid relevant.

Martin Hanberg,Alexander Hellgren,Kalle Lekholm
Journalist, Magisteruppsats , ht10
H10-6
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.