Att läsa som det står

Hur individer i en organisationskultur som Volvo Personvagnar, läser meddelande från ledningen

Abstract Titel: Att läsa som det står – en kvalitativ receptionsstudie i relation till Volvokulturen Författare: Maria Kardborn, Emelie Rönnerfors Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs (C-kurs) Institutionen för journalistik och masskommunikation Termin: Höstterminen 2006 Handledare: Marie Grusell, JMG och Bo Händel, Volvo Personvagnar Syfte: Att bidra med en djupare förståelse för läsaren i en organisationskultur, genom specifik förståelse för läsarna av ledaren i iMPULS i relation till Volvokulturen. Metod: Kvalitativ receptionsanalys Material: Djupintervjuer med tretton anställda inom avdelningen för produktutveckling, Volvo Personvagnar. Antal sidor: 61 Huvudresultat: Vi har identifierat fem olika läsartyper. Dessa är baserade på hur de har läst ett undersökt meddelande från ledningen till personalen, i förhållande till den organisationskultur som råder och deras känsla av tillhörighet till denna kultur. Vår undersökning visar att det mest väsentliga för om ett meddelande ska läsas enligt sändarens intention är läsaren egen förståelse för ämnet. Denna förståelse är i sin tur baserat på läsarens grad av internalisering i kulturen. Vår undersökning visar också att Volvokulturen är i en förändringsfas i och med sammanslagningen med Fordkulturen. Detta påverkar också den anställdes förståelse för meddelandet.

Maria KardbomEmelie Rönnerfors
MKV, Examensarbete , ht06
600
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.