Bland minigrisar & välling

En undersökning av hur pappan framställs i svenska föräldratidningar

thumbnail of kv09-21-3

Alla tre föräldramagasinen ger mamman tolkningsföreträde i en klar majoritet av artiklarna där båda föräldrar framträder. Tidningarna befäster mamma- och pappapositionerna genom sina ämnesval och genom att ge mamman tolkningsföreträde. Annonseringen är också riktad till mamman i mycket högre utsträckning. Hela tilltalet blir på det stora hela i alla magasin mer riktade till kvinnan, i mamas fall uteslutande baserat på deras målgrupp. Mannen som pappa får som mest utrymme att tala om sitt föräldraskap och sig själv i de fall där han medverkar på grund av en kändisstatus han uppnått genom sitt yrke. Och ju mer han är med i egenskap av förälder, ju mindre talar han om föräldraskapet. De flesta papporna uttrycker inga problem med sitt föräldraskap. Det blir i sig ett problem eftersom många har ett ojämlikt föräldraskap utan att det kommenteras. Skillnaderna mellan föräldrarna nämns antingen inte alls, eller så påtalas de indirekt när en pappa framställs i väldigt positiv dager, exempelvis när han får beröm för att ta ut föräldraledigt. Mamman får aldrig det extra berömmet i våra analyserade artiklar, utan uppfattas i avsaknaden av det som det naturliga.

Sanna Richter,Jenny Ursholm
Journalist, Journalistikgranskning , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.