Blir man tjock om man äter när man är mätt?

En studie om bloggar och hur de inverkar på unga tjejers identitetskapande

thumbnail of 806-1

Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap Titel: ”Blir man tjock om man äter när man är mätt?” – En studie om bloggar och hur de inverkar på unga tjejers identitetskapande Författare: Andrea Hacker, Felicia Spenner och Martina Hacker Uppdragsgivare: Tyra Sjöstedt / Tyras.se Kurs: MK1500 V12 Termin: Vårterminen 2012 Sidantal: 42 Antal ord: 16 788 Handledare: Malin Sveningsson Bakgrund: Bloggsfären är ett relativt nytt fenomen som snabbt skapat stor uppmärksamhet och inte minst sagt bland den yngre generationen. Dagligen uppdateras mängder av blogginlägg där det främst skrivs om ämnen som rör ditt yttre. Det är främst några bloggar som kommit att bli mer populära än andra vilket innebär att flera hundratusen läser och granskar vad de skriver varje dag. Ett stort antal av dessa läsare är unga tjejer. Syfte: Syftet med denna studie är att studera hur unga tjejer i åldern 13-15 år som läser bloggar tolkar dessa. Metod: Vår undersökning bygger på en kvalitativ studie där vi vill se hur unga tjejer tolkar och uppfattar de mest populära bloggarna i Sverige. Detta i ett försök för att få en inblick i om bloggar har någon inverkan när det kommer till deras identitetsskapande. För att bäst få fram den information vi sökte använde vi oss av tre olika fokusgrupper där de fick diskutera och reflektera olika kända bloggerskor och deras inlägg. När det kommer till analysen och resultatet har vi byggt vår teoretiska ram kring Anthony Giddens och Thomas Ziehes teorier kring unga och hur de skapar sin identitet. Huvudresultat: I vårt resultat framgår det att bloggerskan kan betraktas som en storasyster och förebild. Bloggerskan utgör en relativt stor del i våra respondenters vardag då de besöker och tar råd från de aktuella bloggarna flertalet gånger per dag. Resultatet visar också att våra respondenter formas av vad som skrivs i bloggarna då de många gånger saknar förmågan att tänka kritiskt kring det som publicera

Andrea Hacker, Martina Hacker och Felicia Spenner
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.