Borealis – ett företag med en vision

En utvärdering av hur de anställda upplever ett företag i förändring

Juha Magnusson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt98
MG64
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.