Luftfartsverkets externa kommunikation

en studie om behov av information & kontakter hos företag i Västsverige

Abstract Titel: Luftfartsverkets externa kommunikation — en studie om behov av information & kontakter hos företag i Västsverige. Författare: Jenny Hellsten Handledare: Lena Anderson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Påbyggnadskursen, våren 1998. Syfte: Huvudsyftet har varit att undersöka vilket behov av information och kontakter genom samarbete som finns bland företag i Västsverige. En annan aspekt i undersökningen har varit hur Luftfartsverket uppfattas utåt. Metod: Kartläggningen har skett genom kvantitativ metod genom enkätutskick till 400 företag. Urvalet av företagen skedde slumpmässigt, men styrdes utifrån kriterierna storlek, bransch och geografiskt läge. Resultat: Studien har påvisat att det finns ett informationsbehov hos näringslivet. Relevansen inför Luftfartsverkets intressedomäner ter sig dock mindre; informations-behovet är istället praktiskt till sin natur i form av flygets utbud och tidtabeller. Företagen i Västsverige är inte benägna att samarbeta.

Jenny Hellsten
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt98
MG57
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.