Chalmers, fyllan och traditionerna

- Kulturen sitter i väggarna

En elev dör i samband med en fest när han faller ner från Kemihuset på Chalmers campus. Ambulans får tillkallas två år i rad under nollningen. Studenter och lärare vittnar om en osund alkoholkultur.

Petter Jerdén, Henrik Kjellberg
Journalist, Magisteruppsats , ht12
H12-4
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.